W dniu 16 lutego 2021 roku o godz.11:00 w siedzibie Starostwa Powiatu Świdwińskiego, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin odbyło się XVIII Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy - Konkurs nr 1/2021 – podejmowanie działalności gospodarczej ; Konkurs nr 2/2021 – rozwijanie działalności gospodarczej ;

Do pobrania

- lista operacji zgodnych z LSR - Konkurs 1/2021

- lista operacji wybranych do wsparcia - Konkurs 1/2021

- lista operacji zgodnych z LSR - Konkurs 2/2021

- lista operacji wybranych do wsparcia - Konkurs 2/2021

- Protokół z dnia 16 luty 2021 r.