Posiedzenie odbyło się w dniu 21 października 2021 roku o godz. 13:00  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” , ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin. Posiedzenie dotyczyło oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność” objętego PROW  na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie tematycznym operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  Konkurs 3/2021/G.

Do pobrania :

- Lista operacji zgodnych

- Lista operacji wybranych

- Protokół z XX Posiedzenia Rady