Posiedzenie odbyło się w dniu 05 kwietnia 2022 roku o godz. 14:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” (sala szkoleniowa) w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.  Posiedzenie dotyczyło oceny Operacji Własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji    w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do pobrania :

- Lista operacji zgodnych

- Lista operacji wybranych

- Protokół z XXI Posiedzenia Rady