W dniu 30 maja 2022 roku o godz.12:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” (sala szkoleniowa)  w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43 odbyło się XXIV Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy - Konkurs nr 3/2022 – zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

Do pobrania

- lista operacji zgodnych z LSR - Konkurs 3/2022

- lista operacji wybranych do wsparcia - Konkurs 3/2022

- Protokół  z XXIV Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego” - Świdwin, 30.05.2022r.