Konkurs nr 6/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 04.11.2019 do 18.11.2019 roku

Wysokość limitu środków: 298 197,16zł

 

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego”informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

         Termin składania wniosków:  od 16.09.2019 do 30.09.2019 roku 

         Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

        Wysokość limitu środków: 700 000,00 zł.

Konkurs nr 1/2019/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin składania wniosków: od 02.09.2019r. do 18.09.2019r.

Wysokość limitu środków: 64 243,00

                                                                                          Konkurs nr 1/2019/G

 

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

 

Konkurs nr 4/2019 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Termin składania wniosków: od 02.09.2019 do 18.09.2019r.

Wysokość limitu środków: 90 542,07zł

 

Konkurs nr 3/2019 - zachowanie dziedzictwa lokalnego  

Termin składania wniosków: od 02.09.2019 do 18.09.2019r.

Wysokość limitu środków: 119 918,28zł

Konkurs nr 2/2019

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

  1. Termin składania wniosków:  od 03.06.2019 do 28.06.2019 roku
  2. Zakres tematyczny operacji: rozwijanie działalności gospodarczej
  3. Wysokość limitu środków: 448 197,16zł
  4. Forma wsparcia: nie wyższa niż 70% refundacji kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 150 000,00zł na jedną operację

Szczegóły konkursu w zakładce PROW 2014-2020- Ogłoszenia o naborach: http://www.lgd-swidwin.org.pl/index.php/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/338-konkurs-nr-2-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej