Konkurs nr 1/2018/G

w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

Kursy/doradztwo/szkolenia w tym wyjazdy studyjne wzmacniające kapitał społeczny

 

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020


w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru