Konkurs nr 4/2018/G

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania
wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020


w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

 

 

Konkurs nr 3/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Konkurs nr 3/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

Termin składania wniosków: od 09.03.2018r. do 23.03.2018r.

Wysokość limitu środków: 180 000,00zł.

 

 

Do pobrania:

 

 

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Konkurs nr 2/2018 - rozwijanie działalności gospodarczej

 

Termin składania wniosków: od 09.03.2018r. do 04.04.2018 r.

Wysokość limitu środków: 807 083,00zł

 

Szczegóły do pobrania:

 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Konkurs nr 1/2018 - podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 09.03.2018r. do 04.04.2018r.

Wysokość limitu środków: 210 000,00zł

 

 

Szczegóły do pobrania:

 

Konkurs nr 3/2018/G

w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Działania promujące obszar LGD, w tym turystykę, produkty i usługi lokalne

 

Konkurs nr 2/2018/G

w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

Imprezy aktywizujące mieszkańców, mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego