Zarząd:
1) Zdzisław Pawelec – Prezes
2) Sławomir Koruc – - Wiceprezes
3) Anna Olejniczak - Wiceprezes
4) Siubdzia Krzysztof - Sekretarz
5) Krystyna Hapka – Skarbnik
6) Anna Duszna- członek
7) Aneta Ogińska - członek
8) Andrzej Rewiński - członek


Komisja Rewizyjna:
1) Krzysztof Majewski - Przewodniczący
2) Mirosław Pierz - członek
3) Jerzy Anielski - członek


Rada:
1. Katarzyna Horoch-Tomczak - Przewodnicząca
2. Beata Gadzinowska
3. Krystyna Brodowska
4. Janusz Górnicki
5. Ewa Dmytryk
6. Emilia Wiszniewska - Wiceprzewodnicząca
7. Marcin Książek
8. Aneta Setnik
9. Anna Antczak
10. Tyma Paweł
11. Mirosław Piątkowski
12. Ewa Murach