Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - “ Powiatu Świdwińskiego” informuje o przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej przez Pracownię Badań "SOMA" Monika Kwiecińska-Zdrenka z siedzibą w Toruniu.

Do pobrania : Ewaluacja - raport końcowy