Co kręci młodzież z Zachodniopomorskiego? Czym chcą zajmować się zawodowo? Jakie mają marzenia? Pomorze Zachodnie słucha głosu młodych i zaprasza do udziału w konkursie „Kręci mnie to”. Do wygrania udział w 4-dniowym „Zawodowym Summer Campie”, jakiego jeszcze w regionie nie było. Aby otrzymać zaproszenie do udziału w obozie wystarczy nagrać z klasą lub ze znajomymi ze szkoły krótki filmik o zawodzie lub stanowisku pracy. Najlepsi otrzymają możliwość uczestnictwa w wyjeździe pełnym inspirujących warsztatów. Poprowadzą je specjaliści z różnych dziedzin oraz mentorzy – znane i lubiane postaci w przestrzeni publicznej. Ich nazwiska są jeszcze niespodzianką!
 
Pod okiem mentorów
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza młodzież z regionu – uczennice i uczniów zawodowych szkół ponadpodstawowych, liceów i techników do uczestnictwa w bezpłatnym 4-dniowym obozie edukacyjnym. Zdobyta podczas wrześniowego obozu wiedza i praktyczne umiejętności mają pomóc uczniom w przyszłości wybrać wymarzony zawód, pokazać jak szybko i skutecznie uczyć się czy wykorzystywać nowe technologie do celów zawodowych.
 
– Chcemy młodym ludziom pokazać, że wybór zawodu może być świadomą i przemyślaną decyzją, a nasz region daje wiele możliwości do rozwoju zawodowego. Tym działaniem odchodzimy od tradycyjnych form edukacji, targów pracy i zapraszamy uczennice i uczniów branżowych szkół do udziału w ciekawych, angażujących zajęciach dotyczących szeroko pojętej przedsiębiorczości. Podczas „Zawodowych Summer Campów” będziemy inspirować uczniów do podejmowania ciekawych wyzwań zawodowych, ale też nauczymy młodzież metod  chociażby autoprezentacji – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Podczas pierwszej edycji 375 osób będzie miało szansę wziąć udział w pełnym inspirujących warsztatów i ciekawych rozmów z niebagatelnymi osobowościami wyjeździe. Zajęcia z młodzieżą będą prowadzić mentorzy i specjaliści w danym zawodzie, którzy na podstawie swoich bogatych doświadczeń pokażą, jak osiągnęli sukces. Dla uczestników obozu – młodych ludzi, którzy będą stawiać dopiero pierwsze kroki na rynku pracy – to niepowtarzalna szansa, by uczyć się od najlepszych.
 
Czy młodzież będzie wybierać tradycyjne branże, a może interesuje się mocniej zawodami przyszłości i nowymi technologiami? Tego dowiemy się z filmowych zgłoszeń.
 
Oprócz solidnej dawki wiedzy, uczestnicy obozu zdobędą praktyczne i cenne umiejętności oraz rozwiną kompetencje kluczowe, takie jak np.: praca w zespole, reagowanie na sytuacje stresowe czy twórcze myślenie. Uczestnicy wyjazdu będą też uczyć się, jak radzić sobie z ocenianiem przez innych, w tym z hejtem.
 
Jak wygrać udział w „Zawodowym Summer Campie”?
 
– Wystarczy pokazać, że się chce i nagrać ciekawy, angażujący filmik o zawodzie marzeń. Na autorki i autorów najciekawszych video czeka możliwość udziału w „Zawodowym Summer Campie” – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Film do konkursu „Kręci mnie to” może zgłosić 15-osobowa grupa uczniów szkół branżowych (I i II stopnia), liceów oraz techników objętych edukacją formalną lub pozaformalną w zakresie kształcenia zawodowego za pośrednictwem swojej szkoły. Może to być grupa z jednej klasy albo znajomi z danej szkoły.
 
Zadaniem młodzieży będzie przygotowanie promocyjnego filmu dotyczącego wykonywania wybranego zawodu / zawodów lub związanego z nim stanowiska pracy. Film według autorskiego scenariusza może być nakręcony za pomocą dowolnego urządzenia, np. telefonu komórkowego, kamery lub aparatu fotograficznego. Maksymalna długość video to 3 minuty, a rozmiaru pliku to 1 GB.
 
Szkoła może zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową (czyt. grupę uczniów).
 
Ważne terminy, ważne adresy
Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin i potrzebne do zgłoszenia materiały dostępne są na stronie internetowej projektu biznes.wzp.pl w zakładce More Life Future: https://biznes.wzp.pl/life-more-future/
  • Prace do konkursu szkoły mogą zgłaszać do 21 czerwca 2024 r. do godziny 23.59. 
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21 lipca 2024 r.
  • Autorki i autorzy najlepszych prac konkursowych zostaną zakwalifikowani do udziału w I edycji obozu edukacyjno-zawodowego „Zawodowy Summer Camp”. Obóz odbędzie się w dniach 10-13 września 2024 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  • Organizator finansuje przejazd, pobyt, atrakcje oraz wyżywienie uczestników i ich wychowawców. Zajęcia z mentorami będą uzupełniane zajęciami rekreacyjno-sportowymi i ciekawymi animacjami czasu wolnego.
Organizatorem konkursu pn. „Kręci Mnie To” jest Województwo Zachodniopomorskie.
 
Konkurs jest organizowany w ramach projektu realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Inwestycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.
 
720x480