Zarząd Lokalnej Grupy Działania - „Powiatu Świdwińskiego” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12.06.2024r.  (środa) o godz. 13:00 w Centrum Nauki Cordis im. Rudolfa Virchowa,  ul. Mieszka I 17a, 78-300 Świdwin

            W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, które może być wyznaczone 15 min. później tego samego dnia.

            Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału członków na Walnych Zebraniach Członków poprzez pełnomocników z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może reprezentować więcej niż dwóch podmiotów zrzeszonych w lokalnej grupie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć na specjalnym formularzu najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, które upoważnia do reprezentacji i głosowania na walnym zebraniu członków w danym dniu – formularz do pobrania na stronie:  www.lgd-swidwin.org.pl

Do pobrania :

- Zaproszenie - Porządek Obrad

- Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - " Powiatu Świdwińskiego"  za 2023r. 

- Sprawozdanie finansowe  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - " Powiatu Świdwińskiego"  za rok 2023

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - " Powiatu Świdwińskiego" za rok 2023

- Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  -„Powiatu Świdwińskiego” w kadencji 2020 - 2024

- Projekt Uchwały nr 1/W/06/2024

- Projekt Uchwały nr 2/W/06/2024

- Projekt Uchwały nr 3/W/06/2024

- Projekt Uchwały nr 4/W/06/2024

- Projekt Uchwały nr 5/W/06/2024

- Projekt Uchwały nr 6/W/06/2024

- Projekt Uchwały nr 7/W/06/2024