Z inicjatywą utworzenia Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”, w maju 2008, wyszli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych w osobach Wójta Gminy Świdwin Zdzisława Pawelca oraz starosty świdwińskiego Mirosława Majki. Podczas spotkań nieformalnych dokonano analizy korzyści, jakie są możliwe do osiągnięcia na rynku lokalnym , szczególnie na terenach wiejskich, w ramach LGD. Została utworzona decyzją zebrania założycielskiego w dniu 24 lipca 2008r. Koordynatorem przedsięwzięcia została gmina Świdwin, jako inicjator działań. Na zebraniu dokonano wyboru nazwy LGD i przyjęto Statut Stowarzyszenia. Został wybrany Komitet Założycielski.


W dniu 3 września 2008r. Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000312947.


Podczas pierwszego Walnego Zebrania zwołanego przez Komitet Założycielski dnia 8.08.2008r. dokonano wyboru przedstawicieli Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wyboru Rady-organu decyzyjnego dokonano na Walnym Zebraniu 16.12.2008r.

 

logo LGD napis2