„Powiat Świdwiński w obiektywie”

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ogłasza konkurs fotograficzny z cyklu „Odkrywamy piękno Powiatu Świdwińskiego” pod nazwą: „Powiat Świdwiński w obiektywie”

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii o tematyce miejsc lub/i obiektów atrakcyjnych turystycznie z terenu Powiatu Świdwińskiego.
Konkurs jest adresowany do osób dorosłych powyżej 18 roku życia z terenu Powiatu Świdwińskiego.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w konkursie.

Do pobrania :

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

Konkurs fotograficzny ogłoszony w ramach projektu grantowego pt. „Promocja obszaru Powiatu Świdwińskiego poprzez organizację konkursu fotograficznego, Kampanię promocyjną obszaru i organizację wydarzeń ”
Umowa o powierzenie Grantu nr 6-LGD/3/2018/G/008 na realizację operacji z zakresu realizacji Projektu Grantowego nr 00328-6935-UM1620488/18 realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW nalata 2014-2020.

Konkurs fotograficzny plakat SIS z logo