Konkurs nr 2/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 03.06.2019r. do 28.06.2019 r.

Wysokość limitu środków: 448 197,16

 

 

Szczegóły do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze

Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji

Karta oceny z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru

Ustawa RLKS 02.9.2017

Rozporządzenie w sprawie Wdrażania LSR- tekst jednolity

Klauzula RODO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Konkurs nr 1/2019 - podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 03.06.2019r. do 28.06.2019 r.

Wysokość limitu środków: 210 000,00zł

 

Szczegóły do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze

Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji

Karta oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami

Ustawa RLKS 02.9.2017

Rozporządzenie w sprawie Wdrażania LSR- tekst jednolity

Klauzula RODO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 i w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Konkurs nr 4/2018 - rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 29.10.2018r. do 12.11.2018 r.

Wysokość limitu środków: 207 083,00zł

 

Szczegóły do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze

Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji

Karta oceny formalnej I etap

Karta oceny z lokalnymi kryteriami II etap

Ustawa RLKS 02.9.2017

Rozporządzenie w sprawie Wdrażania LSR- tekst jednolity

Klauzula RODO

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Konkurs nr 4/2018/G

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

informuje o możliwości składania
wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020


w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

 

 

Konkurs nr 3/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

Termin składania wniosków: od 09.03.2018r. do 23.03.2018r.

Wysokość limitu środków: 180 000,00zł.

 

 

Do pobrania:

 

 

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej