Lokalna Grupa Działania – „ Powiatu Świdwińskiego” zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach projektu współpracy „Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności” akronim „MILA” -  wykonanie zadaszenia trybuny.

Do pobrania :

- Zapytanie ofertowe -  wykonanie zadaszenia trybuny

- Załącznik nr 1 - Oferta  - wykonanie zadaszenia trybuny

- Załącznik nr 2 -  wykonanie zadaszenia trybuny

- Załącznik nr 3 -  Projekt Umowy

- Załącznik nr 4 - Projekt budowlany Zadaszenie trybuny

- Informacja o unieważnieniu postępowania - zapytanie ofertowe MILA 5/2021