PLAN PRACY
Lokalnej Grupy Działania - „Powiatu Świdwińskiego" na 2017 rok

 

 

 

Temat – nazwa zadania Termin Odpowiedzialny Uwagi
Przygotowanie wniosku o Aneks do umów Styczeń – grudzień Biuro Dostosowanie całej dokumentacji konkursowej na wskutek wprowadzanych zmian zgodnie ze zmianami w prawie oraz zmian wew. Członków LGD
Obsługa strony internetowej Styczeń – grudzień Biuro, informatyk  
Obsługa konta bankowego LGD w Banku Spółdzielczym w Świdwinie Styczeń –grudzień Biuro  
Nadzór nad realizacją LSR Styczeń –grudzień Komisja Rewizyjna  
Nadzór nad działalnością biura Styczeń – grudzień Zarząd  
Bezpłatne doradztwo dla beneficjentów Styczeń – grudzień Biuro  
Szkolenia pracowników i osób reprezentacyjnych LGD Styczeń – grudzień Biuro Pracownicy i zarząd uczestniczą w szkoleniach, konferencjach organizowanych przez KSOW, UM i inne LGD
Współpraca z Wydziałem PROW dot. wniosków, aneksów, rozliczeń Styczeń – grudzień Biuro, Prezes  
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca kontroli Styczeń – grudzień Biuro, Zarząd  
Przygotowanie wniosków o dofinansowanie  z innych programów pomocowych Styczeń – grudzień Biuro, Zarząd, członkowie LGD W odpowiedzi na ogłaszane nabory, w ramach których LGD może aplikować
Rozliczenie wniosku o płatność  Wg. harmonogramu Biuro  
Spotkania promocyjno -informacyjne na terenie każdej Gminy wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w celu promocji LGD Styczeń – grudzień Biuro, Zarząd  
Materiały promocyjne- ulotki, plakaty, gadżety, itp. Styczeń – grudzień Biuro  
Promocja LGD w ramach współpracy z Gminami Styczeń – grudzień Zarząd, Biuro, pracownicy wydziałów promocji w gminach, Wójtowie  
Promocja LGD poprzez udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez inne organizacje  - w odpowiedzi na zaproszenia do udziału Styczeń – grudzień Biuro, Zarząd  
Sprawozdanie z działalności za rok 2016 Kwiecień – czerwiec Zarząd  
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Kwiecień – czerwiec Komisja Rewizyjna  
Przygotowanie dokumentacji dot. oceny wniosków oraz ocena złożonych wniosków Styczeń – grudzień Biuro, Rada W ramach ogłoszonych naborów
Szkolenie dla beneficjentów; organizacji pozarządowych, JST z terenu działania Styczeń – grudzień Biuro  
Nabór wniosków w ramach ogłoszonych konkursów naboru; obsługa administracyjna Styczeń – grudzień Biuro, Rada, Zarząd  
Organizacja spotkania forum sołtysów Kwiecień - czerwiec Biuro, Zarząd  
Współorganizacja w projekcie współpracy Styczeń – grudzień Biuro, Zarząd  
Organizacja konkursu kulinarnego Lipiec- wrzesień Biuro, Zarząd  
Uczestnictwo w dożynkach gminnych Sierpień – wrzesień Biuro, Zarząd  
Uczestnictwo w dożynkach powiatowych Wrzesień Biuro, Zarząd  
Przygotowanie planu budżetu na 2018 Listopad-grudzień Biuro, Prezes  

 

 

 Zatwierdził: Prezes Zarządu LGD