W dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz.10:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” (sala szkoleniowa)  w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43 odbyło się XXII Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy - Konkurs nr 1/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej ; Konkurs nr 2/2022 – rozwijanie działalności gospodarczej ;

Do pobrania

- lista operacji zgodnych z LSR - Konkurs 1/2022

- lista operacji wybranych do wsparcia - Konkurs 1/2022

- lista operacji zgodnych z LSR - Konkurs 2/2022

- lista operacji wybranych do wsparcia - Konkurs 2/2022

- Protokół z XXII Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego” Świdwin, 28.04.2022r.